top of page

CURS CERTIFICARE LEAN SIX SIGMA BLACK BELT 

Black Belt este cel mai inalt nivel din punct de vedere cunostinte tehnice in ceea ce priveste Lean Six Sigma. Pune la dispozitie o calificare internationala recunoscuta, resursele Lean Six Sigma certificate fiind foarte cautate datorita cunostintelor extensive, intelegerea imbunatatirii proceselor si care pot transforma organizatiile si pot aduce beneficii tangibile organizatiilor din care fac parte.
Cei mai eficienti Lean Six Sigma Black Belts combina abilitatile tehnice cu aptitudini interpersonale pentru a conduce schimbarea. Acest curs acopera cadrul DMAIC dar de asemenea pune la dispozitie si unelte ce asigura succesul imbunatatirii in proiect/ organizatie: management de program Lean Six Sigma, formarea echipei, etc.

 • CUI SE ADRESEAZA?
  Specialistilor ce efectueaza imbunatatire continua in majoritatea timpului

  Consultantilor

  Factorilor de decizie din organizatii si managerilor
  Oricarei persoane, preferabil certificate GB care doreste sa poata sa conduca schimbarea, imbunatatirea si sa poata livra rezultate tangibile in P&L, in orice organizatie, indifferent de domeniul de activitate.

 • CE PRIMESTI?
  Diploma de training Advanced Organisational Consulting semnata de IASSC ATA & LSS International Certified BB
  Certificare IASSC Black Belt dupa sustinerea examenului international de certificare
  Certificare Lean Six Sigma Black Belt Advanced Organisational Consulting dupa realizarea unui proiect sub indrumare si aprobarea lor de catre sponsorul/ comitetului director al proiectului (optional)

 • METODE FOLOSITE 40% prezentare; 60% lucru practic

 • DURATA 10 zile

 • PRET 1500 euro / persoana

* Orice sesiune de formare poate fi adaptata ca durata, intensitate si concentrare pe anumite subiecte conform obiectivelor clientului si livrabilelor asteptate la finalul sesiunii/ actiunii.

Definire

INIȚIERE

 • Semnificatia Six Sigma

 • Istoric Six Sigma & Imbunatatire Continua

 • Livrabile ale unui Proiect Six Sigma

 • Strategii de Rezolvare a Problemelor Y = f(x)

 • Vocea Clientului, Afacerii si Angajatilor

 • Roluri si responsabilitati Six Sigma

FUNDAMENTE

 • Definirea unui Proces

 • Caracteristici Critice pentru Calitate (CTQ)

 • Costul Slabei Calitati (COPQ)

 • Analiza Pareto (regula 80:20)

 • Metrice Six Sigma de Baza, incluzand DPU, DPMO, FTY, RTY, Cycle time

SELECTARE PROIECTE

 • Intocmirea Cazului de Afaceri si a Diagramei Proiectului

 • Identificarea Metricelor Proiectului

 • Evaluarea Financiara si Captarea Beneficiilor

ORGANIZARE LEAN

 • Intelegerea Lean

 • Istoricul Lean

 • Lean & Six Sigma

 • 7 elemente ale risipei: Supraproductie, Corectare, Stocuri, Miscare, Supraprocesare, Transport, Asteptare

 • 5S: Curata, Sorteaza, Ordoneaza, Standardizeaza, Sustine

Măsurare

DEFINIREA PROCESULUI

 • Diagrama Cauza & Efect/ Fishbone

 • Mapare Proces, SIPOC, Harta Fluxului Valorii

 • X-Y Diagrame X+Y

 • FMEA- Analiza risc

STATISTICI SIX SIGMA

 • Statistici de Baza

 • Statistici Descriptive

 • Distributii Normale si Normalitate

 • Analiza Grafica

ANALIZA SISTEMULUI DE MASURĂ

 • Precizie si Exactitate

 • Deviatie, Liniaritate & Stabilitate

 • Gage R&R Repetabilitate & Reproductibilitate

 • MSA pentru date Variabile si Atributive

CAPABILITATEA PROCESULUI

 • Analiza Capabilitatii

 • Conceptul de Stabilitate

 • Capabilitate pentru Date Atributive si Discrete

 • Tehnici de MonitorizareAnaliză

FORME DE VARIAȚIE

 • Analiza Multi-vari

 • Clase de Distributie

STATISTICĂ INFERENȚIALĂ

 • Intelegera Inductiei

 • Tehnici de Esantionare

 • Teorema Limitei Centrale

TESTAREA IPOTEZELOR

 • Concepte Generale si Scopul Testarii Ipotezelor

 • Seminificatie: Practic vs. Statistic

 • Riscuri; Alpha & Beta

 • Tipuri de Testare a Ipotezelor

TESTAREA IPOTEZELOR CU DATE NORMALE

 • 1 & 2 sample t-tests

 • 1 sample variance

 • One Way ANOVA:Test Variatie Egala, Testare Normalitate, Marime esantion, teste, interpretare rezultate

TESTAREA IPOTEZELOR CU DATE NON-NORMALE

 • Mann-Whitney

 • Kruskal-Wallis

 • Mood’s Median

 • Friedman

 • 1 Sample Sign

 • 1 Sample Wilcoxon

 • One and Two Sample Proportion

 • Chi-Squared:Test Variatie Egala, Testare Normalitate,Marime Esantion, teste, interpretare rezultate


Îmbunătățire

REGRESIE LINIARĂ SIMPLĂ

 • Corelatii

 • Ecuatii de Regresie

 • Analiza Reziduala

REGRESIE LINIARĂ MULTIPLĂ

 • Regresie Non-Liniara

 • Regresie Liniara Multipla

 • Intervale de Incredere si Predictie

 • Analiza Reziduala

 • Transformari de Date, Box Cox

PROIECTAREA EXPERIMENTELOR (DoE)

 • Obiectivele Experimentelor

 • Metode Experimentale

 • Consideratii privind Proiectarea Experimentelor

EXPERIMENTELE FULL FACTORIAL

 • 2k Full Factorial Designs

 • Modele Matematice Liniare si Quadratice

 • Proiectari Balansate si Ortogonale

 • Fit, Model de Diagnoza si Puncte Centrale

EXPERIMENTE FRACȚIONAL FACTORIAL

 • Proiectare

 • Efecte Confounding

 • Rezolutia experimentala

 

Control

CONTROALE LEAN

 • Metode de Control pentru 5S

 • Kanban

 • Poka-Yoke (Mistake Proofing)

CONTROLUL STATISTIC AL PROCESELOR (SPC)

 • Colectarea Datelor pentru SPC

 • I-MR Chart

 • Xbar-R Chart

 • U Chart

 • P Chart

 • NP Chart

 • X-S chart

 • CumSum Chart

 • EWMA Chart

 • Metode de Control

 • Structura unui Control Chart

 • Subgrupuri, Impactul Variatiei, Frecventa esantionarii

 • Calcularea Liniei de Centru si a Limitelor de Control

PLANURI DE CONTROL SIX SIGMA

 • Analiza Cost/Beneficiu

 • Elemente ala Planului de Control

 • Elemente ala Planului de Raspuns

bottom of page